Spotkanie informacyjne na temat nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii - REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Opis

Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 marca 2015 r. (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, (Sala Kolumnowa), w godz. 11.00-14.00.

Terminy

  • 30.03.2015 (liczba dni: 1)
  • 01.06.2015 (liczba dni: 1)

Dodatkowe uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym spotkania informacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w związku z moim uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym organizowanym/ej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Załączniki

Zgłoś swój udział