Edukacja

Na terenie Województwa Śląskiego działają 34 szkioły wyższe, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna.

Łącznie śląskie uczelnie kształcą ponad 113 tys. osób, tj. 8,4% ogólnej liczby studentów w kraju. W roku akademickim 2015/2016 liczba absolwentów osiągnęła prawie 32 tys. osób, co stanowi prawie 8,8% wszystkich absolwentów w Polsce. Najwięcej z tej liczby było absolwentów wyższych szkół technicznych (35,5% ogółu absolwentów w regionie), wyższych szkół ekonomicznych (21,5%), oraz Uniwersytetu Śląskiego (17,8%). Warta podkreślenia jest kooperacja szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi. Uczelnie województwa śląskiego współpracują z firmami na wielu płaszczyznach, od współpracy projektowo-produkcyjnej poprzez tworzenie dedykowanych kierunków studiów i rozbudowanych programów praktyk i staży.

W regionie funkcjonuje 183 zasadniczych szkół zawodowych, kształcących pracowników potrzebnych przede wszystkim w branży produkcyjnej. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Szkoły wyższe

więcej informacji o edukacji w województwie TUTAJaktualizacja: październik 2018