id 8557 - ok.3 ha i ok.1,5 ha - Nowa Wioska, nr.E 1 P, E 2 U - gm. Krzyżanowice

49.9741869
18.24789199999998

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Nowa Wioska
Miasto Krzyżanowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Nowa Wieś , nr.E 1 P, E 2 U - gm. Krzyżanowice - ok. 3 ha i ok. 1,5 ha.

Only social water - woda tylko socjalna.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 4.5 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren usługowo-produkcyjny w tym, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury oraz produkcji obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów. Uzupełniająco dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza techniczno-administracyjnego i związanego z realizacją funkcji podstawowej usługi handlu i rzemiosła.    

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture and also production facilites, depots and warehouses. Complementary also technical-administrativies facilities realted with base functions of objects – such as: trading or crafting.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren usługowo-produkcyjny w tym, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury oraz produkcji obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów. Uzupełniająco dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza techniczno-administracyjnego i związanego z realizacją funkcji podstawowej usługi handlu i rzemiosła.    

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture and also production facilites, depots and warehouses. Complementary also technical-administrativies facilities realted with base functions of objects – such as: trading or crafting.

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 4.5 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze - agricultural use

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A1 - 15 km
Autostrada (Odległość) [km] 15 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 62 km
Kolej Krzyżanowice
Bocznica kolejowa Krzyżanowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 41.5 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Średnica rury 25 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie