id 8555 - Chałupki, nr.J7, J 2 US, gm.Krzyzanowice - około 4 ha

49.9252068
18.317420500000026

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Chałupki
Miasto Krzyżanowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

woda na terenie - tylko socjalna - only social water

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 4 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 4 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze- agricultural use

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A1 - 4 km
Autostrada (Odległość) [km] 4 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 68 km
Kolej Krzyżanowice
Bocznica kolejowa Krzyżanowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 35 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Średnica rury 25 [mm]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie