id 8561 - Tworków, nr. C14U, C15U, C16U , gm. Krzyżanowice - około 11 ha

50.0002941
18.234348899999986

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Tworków
Miasto Krzyżanowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

około 11 ha. Tylko woda do celów socjalnych - only social water.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 11 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

no - nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 11 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze - agricultural

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A1 - 16 km
Autostrada (Odległość) [km] 16 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 59 km
Kolej Krzyżanowice
Kolej (Odległość) 2.5 [km]
Bocznica kolejowa Krzyżanowice
Bocznica kolejowa (Odległość) 2.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 43 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Średnica rury 50 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie