Pyrzowice - 7,6211 ha

50.4590374
19.087369099999933

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Równoległa
Miasto Pyrzowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Teren połozony w Strefie Aktywności Gospodarczej na której obowiązują zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 7.6211 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

tak, Istnieje możliwość powiększenia działki o działki  sąsiednie o powirzchniach 1,9000 ha i 3,8911 ha; działki rozdzielone sa drogą wewnetrzną

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny oznaczone w MPZP jako SK. Przeznaczenie podstawowe to: zabudowa usługowo – produkcyjna i inżynierii, usługi inne w tym centra logistyczne.

Przeznaczenie uzupełniające to: obiekty zaplecza administracyjno – socjalnego oraz hoteli, parkingi, garaże oraz dojazdy niewydzielone, urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny oznaczone w MPZP jako SK. Przeznaczenie podstawowe to: zabudowa usługowo – produkcyjna i inżynierii, usługi inne w tym centra logistyczne.

Przeznaczenie uzupełniające to: obiekty zaplecza administracyjno – socjalnego oraz hoteli, parkingi, garaże oraz dojazdy niewydzielone, urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.nie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Tr
Powierzchnia gruntów 7.6211 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

nie

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 2 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada S1, DW913, DK78, A1
Autostrada (Odległość) [km] 1 [km]
Kolej Miasteczko Śląskie, Siewierz
Kolej (Odległość) 15 [km]
Bocznica kolejowa Miasteczko Śląskie
Bocznica kolejowa (Odległość) 15 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 1 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie