id 8210 - Gliwice, Wójtowe Pola - Gliwice przy węźle A4 z DK 78

50.2606282
18.656260599999996

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Rybnicka
Miasto Gliwice
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 14.36 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

tak - Dokupienie od Gminy Gliwice 3 działek o pow. ok. 5,15 ha;
yes - Purchase of 3 plots (approx. 5.15 ha) from the municipality of Gliwice

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny usługowo-produkcyjne, w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży ponad 2.000 m2 -
Service and production areas, including commercial facilities of the retail area of over 2,000 m2

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny usługowo-produkcyjne, w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży ponad 2.000 m2 -
Service and production areas, including commercial facilities of the retail area of over 2,000 m2

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIIIa; RIIIb; RIVa; ŁIII
Powierzchnia gruntów 14.36 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

rolniczo - agricultural

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada przy węźle A4-DK78 ; A1 -6,3 km
Autostrada (Odległość) [km] 0 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice; 7,5 km
Kolej Gliwice
Kolej (Odległość) 4.4 [km]
Bocznica kolejowa (Odległość) 4.4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 52 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie