id 8188 - Gliwice - ul. Dojazdowa, ul. Płażyńskiego, ul. Pszczyńska - 11,7749 ha - NOWE GLIWICE

50.2748078
18.692882199999985

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Dojazdowa
Miasto Gliwice
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Teren po byłej Koksowni Gliwice

ul. Dojazdowa, ul. Płażyńskiego,

ul. Pszczyńska – NOWE GLIWICE

Area earlier used by the closed Gliwice Coking Plant, ul. Dojazdowa,  ul. Płażyńskiego, ul. Pszczyńska – NOWE GLIWICE

teren 11,7749 ha oraz udział w wysokości 0,8962  w działkach drogowych o łącznej pow. 0,8078 ha - 11.7749 ha and share of 0.8962 in road plots with total area 0.8078 ha.

W sąsiedztwie znajdują się tereny hałdy KW S.A., tereny poprzemysłowe, tereny GAPR, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. -In the neighbourhood there is a site occupied by mine waste dump of KW S.A., an industrial brownfield, Centre Of The Education And The Business Nowe Gliwice.

A1 i A4 - w linii prostej - 1,5 km (węzeł Sośnica). -There are two motorways in Gliwice: A1 and A4 , with the interchange in Gliwice-Sośnica, the biggest highway junction in Poland, about 1,5 kilometer in a straight line. There is also national road DK 88 which leads through the city.

 

Przeszkody naziemne, podziemne i ekologiczne.

PrzesZkody naziemne:Napowierzchniowe betonowe zbiorniki wody – 5 szt. po 1000 m³ -Surface concrete water tanks – 5 pcs, 1000 m³ each.

Preszkody podziemne:kanalizacja miejska, szczątkowa zakładowa, fundamenty po wyburzonych obiektach koksowni -municipal sewage system, remnants of industrial sewage system, foundations after demolished buildings and structures of the coke plant.

Przeszkody ekologiczne : Teren poprzemysłowy po koksowni.- Industrial brownfield after coke plant.

 

Na terenie istnieje budynekj garazu 46,13 m2 i 5 szt. betonowych zbiorników wody oraz  pozostałości po budowlach ochronnych typu schron i szczelina przeciwlotnicza.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 11.7749 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

b.d.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi - services

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

usługi - services

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Bp, Ba, Dr
Powierzchnia gruntów 11.7749 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

Teren nieużytkowany

Unused area

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Opis ograniczeń ekologicznych

Teren poprzemysłowy po koksowni.- Industrial brownfield after coke plant.

Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

garaż 46,13 m2 i 5 szt. betonowych zbiorników wody oraz  pozostałości po budowlach ochronnych typu schron i szczelina przeciwlotnicza.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) asfalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5.5 [m]
Autostrada A1, A4
Autostrada (Odległość) [km] 1.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 7 km
Kolej Glwice
Kolej (Odległość) 2 [km]
Bocznica kolejowa Gliwice - KWK Sośnica
Bocznica kolejowa (Odległość) 2 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 43 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 200 [m]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 200 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 200 [m]
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 100 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie